Tolimesni jogos mokytojų mokymai

internetu gyvai tikruoju laiku su swamiu sivadasananda

Jogos mokymo psichologija

gyvai internetu tikruoju laiku

1 dalis: pirmadieniais, balandžio 29 – birželio 3

2 dalis: sekmadieniais, birželio 9 – liepos 14

3 dalis: pirmadieniais, liepos 22 – rugpjūčio 25

Įprastinė kaina: viena dalis: 130 €,  trys dalys: 345 €.

Gyvenantiems Lietuvoje 50% nuolaida.

Kursų pabaigoje suteikiamas sertifikatas.

Kursai vyks anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą.

Kursų prezentacija anglų kalba

Nėra nieko labiau pakylėjančio ir didingesnio nei būti gyvo dieviškojo buvimo visose būtybėse liudytoju. Ir stengtis pažadinti šią sąmonę ir kituose.

3 dalys, 18 sesijų internetu gyvai tikruoju laiku, kiekviena po 90 min.

Dažniausiai pirmadieniais, kartais sekmadieniais, vakarais.

 • Studijuosime tekstus iš šiuolaikinių mokomųjų darbų, jogos šventraščių ir Svamio Šivanandos darbų.

  Svamio Šivanandos mokymo dvasios taikymas jogos pamokose: tarnauk, mylėk, duok, apsivalyk, medituok, pažink.     

  Remsimės daugiau nei 50 metų praktine Sivananda jogos centrų patirtimi.

Kalba: kursai bus vedami anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą.

Reikalavimai: šie kursai skirti baigusiems Tarptautinius Šivananda jogos mokytojų kursus (TTC). Privaloma gyvai interenetu dalyvauti bent dviejuose trečdaliuose kursų.

Sesijos sudėtis:

 • 20 min. vedama asanų, pranajamos ir atsipalaidavimo praktika
 • 10 min. diskusijos apie pereitą užsiėmimą
 • 30 min. tekstų studijavimas
 • 20 min. seminaro pristatymas, neformalūs pasidalijimai ar gyvenimo būdo patarimai
 • 10 minučių vedamos meditacijos arba mentalinių pratimų praktikos

Prieš kiekvieną sesiją jums bus atsiųsta mokymo medžiaga keturiomis kursų kalbomis.

Per keletą dienų jums bus atsiųsta YouTube nuoroda su vaizdo įrašu.

Kursų mokytojas

Swami Sivadasananda, Jogos ačarja ir vyresnysis Svamio Višnudevanandos mokinys, daugelį metų dėstė seminaruose ir jogos mokytojų mokymo kursuose visame pasaulyje. Jis yra dinamiškas, preciziškas ir kompetentingas mokytojas, knygų „Sivananda Beginner’s Guide to Yoga” ir „Yoga – Your Home Practice Companion” autorius.

swami-sivadasananda-600w.jpg

1 dalis – Matyk vieną Esatį visuose

pirmadienį, balandžio 29 19:00 – 20:30 
pirmadienį, gegužės 6 19:00 – 20:30
pirmadienį, gegužės 13 19:00 – 20:30
pirmadienį, gegužės 20 19:00 – 20:30
pirmadienį, gegužės 27 19:00 – 20:30
pirmadienį, birželio 3 19:00 – 20:30

Lietuvos laiku

Pažinkite savo mokinius

Suprasti asmenybes

 • keturios pagrindinės grupės
 • trys gunos
 • intelektualinis, emocinis ir praktinis temperamentas

Įvairūs poreikiai

 • fizinis, psichologinis, socialinis ir dvasinis
 • jogos dinamika grupinėje ir individualioje sąveikoje

Dorybėmis grįstas mokymasis

 • Ramybė – pagrindinė vertybė
 • Į ramybę vedančios jamos ir nijamos

Kaip praktinio seminaro elementus, susijusius su asanomis ir pranajama, įdiegti savo pamokose.

2 dalis– Mylėk vieną Esatį visuose

sekmadienį, birželio 9 19:00 – 20:30
pirmadienį, birželio 17 19:00 – 20:30
pirmadienį, birželio 24 19:00 – 20:30
pirmadienį, liepos 1 19:00 – 20:30
sekmadienį, liepos 7 19:00 – 20:30
sekmadienį, liepos 14 19:00 – 20:30

Lietuvos laiku

Užuojautos kupinas žvilgsnis į mokinių gyvenimo situaciją

Stresas ir gyvenimo būdas

 • Protinės įtampos jogos psichologija
 • Išminties poreikis

Jogos mokymo didaktika

 • Penkių jogos punktų sistema
 • Keturių jogos kelių plėtra

Jogos mokymo metodologija

 • Kaip panaudoti balsą
 • Kaip panaudoti erdvę
 • Kaip panaudoti laiką
 • Bendravimo grandinė

Įkvėpimo sėmimasis

 • Motyvacinis požiūris
 • Atsidavimo vizija

Kaip į užsiėmimus įtraukti praktinius atsipalaidavimo ir meditacijos elementus.

3 dalis – Tarnauk vienai Esačiai visuose

pirmadienį, liepos 22 19:00 – 20:30
pirmadienį, liepos 29 19:00 – 20:30
pirmadienį, rugpjūčio 5 19:00 – 20:30
pirmadienį, rugpjūčio 12 19:00 – 20:30
sekmadienį, rugpjūčio 18 19:00 – 20:30
sekmadienį, rugpjūčio 25 19:00 – 20:30

Lietuvos laiku

Asmeniniai pokyčiai keičiant įpročius

Mokykite to, ką patys praktikuojate

 • Būti ieškotoju jogos kelyje
 • Žingsniai tavo kelionėje

Mokymosi santykiai

 • Treneris-klientas
 • Terapeutas-pacientas
 • Mokytojas-mokinys

Asmeniniai pokyčiai per jogą

 • Gurukulos sistema
 • Transteorinis asmeninių pokyčių modelis

Psichinė higiena kaip savišvieta

 • Asmeniniai pasiryžimai ir dvasinis dienoraštis
 • Protinės sublimacijos procesas
 • Užduočių siūlymas ir pripažinimas už jogos užsiėmimo ribų

Karmos suvokimas

 • Laisva valia ir likimas
 • Genetika ir epigenetika

Kaip pamokoje įdiegti praktinio seminaro elementus apie gyvenimo būdo pokyčius