Paaukoti

Sivananda joga vilniuje

Parama

Sivananda jogos vedantos centrui vilniuje

Šis sudėtingas laikmetis yra ir finansinis iššūkis visiems.

Aukos padeda mums apmokėti einamąsias jogos centro išlaidas.

Su jūsų pagalba finansinis spaudimas centrui bus šiek tiek mažesnis.

Nuoširdžiai laukiame jūsų jogos centre.

Širdingai dėkojame

Paaukoti

Banko duomenys pervedimams

DNB bankas
LT 41 40 100 49 500 75 95 10

Pastaboje nurodykite: AUKA