Kalėdų vakarėlis

Šeštadienį, gruodžio 14 d., 18.00 - 22.00 val.

Meditacija, mantros, Kalėdinių giesmių giedojimas, meniniai pasirodymai, vaišės.

Atviras Sivananda jogos centro mokiniams ir jų šeimų nariams.

Nemokama. Mielai priimamos aukos ir parama.

Būtina registruotis iš anksto.