Maha Sivaratris, Šivos naktis

Vasario 21 d., 20.00 val.

Šivos naktis yra labai reikšminga jogos praktikuotojams, nes jos metu apsireiškia ypatingai stipri, sąmonę apvalanti ir transformuojanti, dvasinė energija.

Meditacija, giesmės, nepertraukiamas Šivos mantros „Om Namah Sivaya“ giedojimas drauge.

Mielai priimamos gėlės ir aukos. SKIRTA TIK JOGOS CENTRO NARIAMS

Ram Navami (Viešpaties Ramos gimtadienis)

Ketvirtadienį, balandžio 2 d., 7.00 val.

Viešpaties Ramos gimtadienis.

Šri Rama – visų dorybių ir aukščiausių žmogaus idealų įsikūnijimas.

Jis – kupinas meilės idealus sūnus, idealus brolis, idealus vyras, draugas ir valdovas.

Mielai priimamos gėlės ir aukos.

Hanuman Jayanti (Hanumano gimtadienis)

Trečiadienį, balandžio 8 d., 20.00 val.

Nuolankiojo Hanumano gimtadienis.

Švenčiama atliekant ceremoniją (pudžą) pagal Indijos šventyklų tradicijas, giedant mantras, medituojant.

Mielai priimamos gėlės ir aukos.