Dvasinės šventės

sivananda jogos vedantos centre

Jogos centre

Dvasiniai renginiai

Indiški ritualai (pudžos)

Šiomis progomis centre vyksta šventės su pudža, meditacija, dvasinėmis istorijomis ir mantrų giedojimu.
Pudža yra garbinimo ritualo pavadinimas ir yra svarbi jogos tradicijos dalis.

Garbinimo objektas yra Dieviškumas statulėlės ar atvaizdo pavidalu. Dievas ne tik vizualizuojamas išorėje, bet ir medituojama į jo buvimą širdyje, kaip į personifikuotą pavidalą ar simbolį. Galiausiai pavidale yra garbinamas beformis Aukščiausiasis.

Mielai priimamos aukos ir gėlės.

Dalyvavimas tik Sivananda jogos vedantos centrų lankytojams.

Ypatingos dvasinės programos

centre ir internetu

– Renginių nėra. –