Upadesa

This book presents excerpts from lectures by Swami Vishnudevananda on all aspects of the immensely broad science of yoga. Swami Vishnudevananda, or Swamiji as he was affectionately known, gave hundreds of talks to students all over the world. He was an inspiring teacher who knew how to use humour, anecdotes and stories to make even the most complicated aspects of yoga easily accessible.

The lectures were given between 1975 and 1990, a time marked by Swamiji’s full involvement in the worldwide establishment of the Sivananda Yoga Vedanta Centres, as well as his personal commitment to world peace. Many lectures were recorded in the ashrams and centres of the Sivananda Organisation, others in public lecture halls, schools and universities. Everywhere people gathered to hear the profound wisdom teachings of yoga. Swamiji’s words are timeless and relate directly to the everyday life situations of modern man.

Šioje knygoje pateikiamos ištraukos iš Svamio Višnudevanandos paskaitų apie visus nepaprastai plataus masto jogos mokslo aspektus. Svamis Višnudevananda, arba Svamidžis, kaip jis buvo meiliai vadinamas, skaitė šimtus paskaitų mokiniams visame pasaulyje. Jis buvo įkvepiantis mokytojas, mokėjęs pasitelkti humorą, anekdotus ir istorijas, kad net sudėtingiausi jogos aspektai taptų lengvai prieinami.

Paskaitos buvo skaitomos 1975-1990 m., t. y. laikotarpiu, kai Svamidžis visapusiškai dalyvavo visame pasaulyje steigiant Šivananda jogos vedantos centrus ir asmeniškai pasisakė už taiką pasaulyje. Daugelis paskaitų buvo įrašytos Šivanandos organizacijos ašramuose ir centruose, kitos – viešose auditorijose, mokyklose ir universitetuose. Visur žmonės rinkosi išgirsti gilių išminties mokymų apie jogą. Svamidži žodžiai nepavaldūs laikui ir tiesiogiai susiję su kasdienėmis šiuolaikinio žmogaus gyvenimo situacijomis.

Norėdami užsisakyti patikusią knygą, parašykite mums: vilnius@sivananda.net, nurodydami tikslų knygos pristatymo adresą.
Sąskaita apmokėjimui už knygas:

LUMINOR bankas
LT414010049500759510

Pasiteiravimui skambinkite tel.: +370 (8) 648 72864