Swamiji Said

A Collection of Teachings by Swami Vishnudevananda in His Own Words

As Yoga becomes a world peace movement and touches the lives of millions, this book contributes by showing how classical Yoga was taught by one of the great Yogis of our time. Swami Vishnudevananda was instrumental in bringing Yoga to the masses in our modern world – not only the physical aspects of Yoga, but also the deeper philosophical and traditional teachings, as well as immersion in ”yoga life”.

This book is a valuable testimony to the teaching of this great Yogi, peace missionary and Guru, in his own words.

Svamio Višnudevanandos mokymų rinkinys jo paties žodžiais

Jogai tampant pasauliniu taikos judėjimu ir paliečiant milijonų žmonių gyvenimus, ši knyga padeda atskleisti, kaip klasikinės jogos mokė vienas didžiųjų mūsų laikų jogų. Svamis Višnudevananda prisidėjo prie to, kad joga taptų prieinama masėms šiuolaikiniame pasaulyje – ne tik fiziniai jogos aspektai, bet ir gilesni filosofiniai bei tradiciniai mokymai, taip pat pasinėrimas į „jogos gyvenimą”.

Ši knyga yra vertingas šio didžio jogo, taikos misionieriaus ir guru mokymo liudijimas jo paties žodžiais.

Norėdami užsisakyti patikusią knygą, parašykite mums: vilnius@sivananda.net, nurodydami tikslų knygos pristatymo adresą.
Sąskaita apmokėjimui už knygas:

LUMINOR bankas
LT414010049500759510

Pasiteiravimui skambinkite tel.: +370 (8) 648 72864