Ram Navami

Šeštadienį, balandžio 13 d., 7.00-8.30 val.

Viešpaties Ramos gimtadienis.
Šri Rama – visų dorybių ir aukščiausių žmogaus idealų įsikūnijimas.
Jis – kupinas meilės idealus sūnus, idealus brolis, idealus vyras, draugas ir valdovas.

Meditacija, giesmės, pudža.

Dvasinės šventės minimos atliekant pudžas, giedant mantras. Pudža – tai atsidavimo ritualas, arba šventyklų apeigos, perteikiančios gilią dvasingumo esmę. Pudža yra bet kurio Dieviškojo aspekto garbinimo išraiška per invokacijas, maldas ir giesmes. Atsidavimo ritualai pakylėja protą, nuramina nervų sistemą ir sukuria harmoniją. Giedojimas suteikia daug džiaugsmo ir labai teigiamai veikia fizinę ir mentalinę sveikatą.

Mielai priimamos gėlės ir aukos.

Hanuman Jayanti

Penktadienį, balandžio 19 d., 7.00-8.30 val.

Nuolankiojo Hanumano gimtadienis.

Švenčiama atliekant ceremoniją (pudžą) pagal Indijos šventyklų tradicijas, giedant mantras, medituojant.

Mielai priimamos gėlės ir aukos.