Maha Sivaratri - Šivos naktis

Pirmadienį, kovo 4, 20.00-23.30

Šivos naktis yra labai reikšminga jogos praktikuotojams, nes jos metu apsireiškia ypatingai stipri, sąmonę apvalanti ir transformuojanti, dvasinė energija.

Meditacija, giesmės, pudžos, nepertraukiamas Šivos mantros „Om Namah Sivaya“ giedojimas drauge.

Dvasinės šventės minimos atliekant pudžas, giedant mantras. Pudža – tai atsidavimo ritualas, arba šventyklų apeigos, perteikiančios gilią dvasingumo esmę. Pudža yra bet kurio Dieviškojo aspekto garbinimo išraiška per invokacijas, maldas ir giesmes. Atsidavimo ritualai pakylėja protą, nuramina nervų sistemą ir sukuria harmoniją. Giedojimas suteikia daug džiaugsmo ir labai teigiamai veikia fizinę ir mentalinę sveikatą.

Mielai priimamos gėlės ir aukos.

Pietų Indijos šventyklų meditacijos vasario 6–10 d.

Su dvasininku iš pietų Indijos

Programa:
Trečiadienį, vasario 6 d., 20.00 val. – Murti pudža
Ketvirtadienį, vasario 7 d., 18.15 val. – paskaita: „Įvadas į Pietų Indijos šventyklų meditacijas“
Penktadienį, vasario 8 d., 18.30 val. – paskaita: „Mantros ir mudros“
Šeštadienį, vasario 9 d., 7.00 val. – Jantra pudža
Sekmadienį, vasario 10 d., 7.00 val. – Murti pudža

 

Pageidaujama auka pudžai – 10 €. Paskaitos – nemokamai.

 

Pudža – tai atsidavimo ritualas, arba šventyklų apeigos, perteikiančios gilią dvasingumo esmę. Pudža yra bet kurio Dieviškojo aspekto garbinimo išraiška per invokacijas, maldas ir giesmes. Atsidavimo ritualai pakylėja protą, nuramina nervų sistemą ir sukuria harmoniją. Giedojimas suteikia daug džiaugsmo ir labai teigiamai veikia fizinę ir mentalinę sveikatą.

 

Jantra – tai Dieviškumą simbolizuojantis geometrinis vaizdinys meditavimui. Iš natūralių miltelių sukurtos spalvos atstovauja subtiliąsias penkių elementų energijas, kurios pudžos metu persiduoda visiems jos dalyviams.