Vedantos pagrindų pamokos

Vedantos pagrindų pamokos

2 užsiėmimai antradieniais, spalio 11 ir 18 d.

Bhagavadgytos išmintis

Bhagavadgytos išmintis

numatoma rudenį