Vedantos pagrindų pamokos

Vedantos pagrindų pamokos

2 užsiėmimai antradieniais, planuojama kitais metais

Bhagavadgytos išmintis

Bhagavadgytos išmintis

numatoma pavasarį